Kosten en vergoedingen vanaf 2020

Een sessie of individueel consult duurt telkens naar schatting één uur en kost 100 euro per sessie, in het geval van relatietherapie is dit  120 euro.

Daarnaast is er EMDR met als kostprijs 110 euro per uur, gelieve rekening te houden met de mogelijkheid dat een sessie langer dan 2 uur zou kunnen duren. Het aantal sessies en de duur hangen af van persoon tot persoon en kunnen niet op voorhand bepaald worden.  

De betaling gebeurt steeds CONTANT aan het einde van iedere sessie.

Heeft u een afspraak en wordt u verhinderd, dan dient u min. 24u van tevoren uw afspraak te annuleren (dit geldt niet bij ziekte). Bij een té laattijdig annuleren, wordt de helft van het consultatiebedrag aangerekend. Voor afspraken die geheel niet worden geannuleerd, wordt het gehele consultatiebedrag in rekening gebracht.

Ik ben een niet geconfectioneerd psycholoog dus de kost van de psychotherapie is volledig ter uwer laste .  Indien de kostprijs voor u financieel niet haalbaar is, kan u eventueel terecht in een CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn) of CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg).