Algemeen

INFORMATIE
Beroepsgeheim
Psychologen zijn gebonden aan een ethische code die ons verplicht het besprokene onder beroepsgeheim vertrouwelijk te behandelen. Dit houdt in dat u ervan op aan kunt dat derden niet op de hoogte worden gebracht van uw problemen, tenzij u daar zelf om vraagt. Als u wilt dat bijvoorbeeld uw huisarts geïnformeerd wordt, dan doe ik dat alleen na uw uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming.
Ethische Code
Een goede psycholoog/psychotherapeut werkt altijd volgens een ethische code waarnaar hij of zij therapie aanbiedt. Deze code omvat grofweg 6 belangrijke basiselementen:
 • Verantwoordelijkheid
 Tijdens het therapie moet de psycholoog al het mogelijke doen om de veiligheid van zijn of haar cliënt(e) te garanderen. Therapie is een vorm van hulpverlenen. Uitbuiting, in wat voor vorm dan ook, is nooit toegestaan. Ongeacht de setting of het psychologischtarief; de psycholoog moet altijd werken volgens de hoogste ethische standaard.
 • Anti discriminatieregels
De psycholoog moet zicht bewust zijn van zijn of haar eventuele vooroordelen en stereotype opvattingen. De psycholoog moet ervoor zorgen dat hij of zij een anti discriminerende houding en gedrag aanneemt.
 • Vertrouwelijkheid
De psycholoog moet op het hoogste niveau vertrouwelijkheid bieden, omdat hij of zij de privacy van zijn of haar cliënten respecteert. Hierdoor bouwt de psycholoog de vertrouwensband op die noodzakelijk is voor de therapie.
• Contracten
De psycholoog moet de condities en voorwaarden, waaronder hij of zij therapie aanbiedt,vooraf aan zijn cliënt(e) duidelijk maken. Bij tussentijdse verandering hiervan moet de psycholoog vooraf met cliënt (e) overeenstemming bereiken.
• Grenzen
Tijdens en rond de therapeutischerelatie moet de psycholoog duidelijke grenzen stellen en in acht nemen. Hij of zij moet altijd rekening houden met de effecten van overlappende, dubbele en/of al bestaande relaties.
• Competentie
De psycholoog moet al het mogelijke doen om de kwaliteit van zijn of haar werk te controleren, zijn of haar eigen competenties te verbeteren en om steeds binnen de grenzen van zijn of haar competenties te werken. De psycholoog moet regelmatig gebruikmaken van geschikte supervisie en/of intervisie. 

%%footer%%